image banner
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật gửi tài liệu truyền thông phòng chống COVID 19 tại nơi làm việc

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật gửi tài liệu truyền thông phòng chống COVID 19 tại nơi làm việc

 

Áp phích phòng chống COVID-19 nơi làm việc: https://drive.google.com/open?id=1x2GXAdP7KiMF4PGlF5z94ZTvd2I3wbdK

Tớ gấp phòng chống COVID-19 nơi làm việc :https://drive.google.com/open?id=1Mot0TRLJOGw9k7oKY19ycvtp_3ZIyFgn

Khử khuẩn tại nơi làm việc: https://drive.google.com/open?id=1X8gWfsoVi9K24Mw34xWtxRwJD4azHT89

Hành khách đi phương tiện giao thông: https://drive.google.com/open?id=1NxacB48IVUDwfoY3uANMvizkC5KjBzWA

Hướng dẫn cho người lao đông: https://drive.google.com/open?id=1k_qofBZ6VxKT5xDuGtLWr9BIm-8AlbUN

 

 

Tin mới
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0