image banner
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH - GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH (theo Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế và Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Bình Dương)

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH - GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH
(theo Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế và 
Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Bình Dương)

 

Xem chi tiết bảng giá tại đây:"BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH - GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH (theo Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế và Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của HĐND tỉnh Bình Dương)"

 

Tin mới
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0