image banner
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

  

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Sở nội vụ, Sở Y tế tỉnh Bình Dương. Sáng ngày 19/01/2024, Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năm 2024. Tham dự có bà Dương Thi Thu Hồng - Chủ tịch CĐNYT tỉnh Bình Dương, Ông Trần Thế Tuấn - Phó Trưởng Ban dân vận Huyện Phú Giáo cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.

Hội nghị thông qua các văn bản: Báo cáo kết quả hoạt động của đơn vị năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo hoạt động Công đoàn năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ  năm 2024. Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023. Kết quả triển khai thực hiện Quy chế dân chủ Công tác Dân vận chính quyền năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân. Báo cáo thu chi tài chính của đơn vị, công đoàn. Thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ. Ngoài ra, Hội nghị cũng đã nghe tham luận của Công đoàn, Đoàn Thanh niên và nhiều lượt ý kiến phát biểu của CBCCVC cơ quan về những nỗ lực cố gắng trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, các biện pháp, giải pháp chủ yếu của từng khoa, phòng, trạm Y tế trong thời gian tới để góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra năm 2024 và giải đáp những kiến nghị, đề xuất của CBCCVC của BS Lương Văn Sơn Giám đốc Trung tâm Y tế.

anh tin bai

Tại Hội nghị, đã phát động phong trào thi đua, đồng thời ký cam kết của tập thể, cá nhân trong thực hiện các phong trào; ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Thủ trưởng cơ quan và BCH Công đoàn; tổ chức đăng ký thi đua năm 2024; các danh hiệu thi đua của tập thể, cá nhân và hưởng ứng các phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước đáp ứng các yêu cầu kế hoạch đề ra. Thời gian tới, đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế huyện yêu cầu toàn thể CBCCVC tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới trong công tác tham mưu; từng phòng, đơn vị, cá nhân không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế làm việc của cơ quan đã đề ra và cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

 

Tin mới
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0