image banner
Tổng số: 69
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
01122022 01/12/2022 Lịch trực từ 28 đến 5/12/2022
Lượt xem: 1
Tải về1
Lượt tải 0
36/LT-TTYT 01/12/2022 Lịch làm việc từ 28/11 đến 02/12/2022
Lượt xem: 0
Tải về1
Lượt tải 0
21112022 24/11/2022 Lịch trực từ 21- 28/11/2022
Lượt xem: 2
Tải về1
Lượt tải 0
35/LT-TTYT 24/11/2022 Lịch công tác từ 21 đền 25/11/2022
Lượt xem: 3
Tải về1
Lượt tải 0
24102022 27/10/2022 Lịch trực từ 24 đến 31 tháng 10/2022
Lượt xem: 11
Tải về1
Lượt tải 1
33/LT-TTYTPG 19/10/2022 Lịch làm việc từ ngày 17 đến 21/10/2022
Lượt xem: 14
Tải về1
Lượt tải 0
19102022 19/10/2022 Lịch trực từ 17 đến 24/20/2022
Lượt xem: 15
Tải về1
Lượt tải 0
31/LT-TTYTPG 26/09/2022 Lịch công tác từ 26 đến 30/09/2022
Lượt xem: 23
Tải về1
Lượt tải 1
19092022 19/09/2022 Lịch trực từ 19 đến 26/2022
Lượt xem: 20
Tải về1
Lượt tải 0
30/LT-TTPG 19/09/2022 Lịch công tác từ 19-24/09/2022
Lượt xem: 21
Tải về1
Lượt tải 0
1234567