image banner
Tổng số: 16
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
17012022 17/01/2022 Lịch công tác từ 17/01/2022 đến 21/01/2022
Lượt xem: 2
Tải về1
Lượt tải 0
10012022 10/01/2022 Lịch công tác từ 10/01 đền 14/01/2022
Lượt xem: 3
Tải về1
Lượt tải 0
Số: 02/LT-TTYT 10/01/2022 Lịch trực từ 10/01/2022 đến 17/01/2022
Lượt xem: 5
Tải về1
Lượt tải 0
Số: 01/LT-TTYT 06/01/2022 Lịch trực từ 03/01/2022 đến 10/01/2022
Lượt xem: 3
Tải về1
Lượt tải 0
06012022 06/01/2022 Lịch công tác bổ sung 01/01/2022 đền 07/01/2022
Lượt xem: 3
Tải về1
Lượt tải 0
06012022 06/01/2022 Lịch công tác từ 01/01/2022 đền 07/02/2022
Lượt xem: 3
Tải về1
Lượt tải 0
53/LT-TTYT 28/12/2021 Lịch trực từ 27/12/2021 đến 03/01/2021
Lượt xem: 9
Tải về1
Lượt tải 0
27122021 27/12/2021 Lịch công tác từ 27/12 đền 31/12/2021
Lượt xem: 3
Tải về1
Lượt tải 0
23122021 23/12/2021 Lịch trực từ 20/12/2021 đến 27/12/2021
Lượt xem: 6
Tải về1
Lượt tải 0
20122021 20/12/2021 Lịch công tác từ ngày 20/12/2021 đến ngày 26/12/2021
Lượt xem: 11
Tải về1
Lượt tải 0
12