image banner
Tổng số: 54
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
27/LT-TTYT 11/08/2022 Lịch công tác từ 08/08 đến 12/08/2022
Lượt xem: 0
Tải về1
Lượt tải 0
11082022 11/08/2022 Lịch trực từ 08/08 đến 15/08/2022
Lượt xem: 0
Tải về1
Lượt tải 0
26/LT-TTYT 25/07/2022 Lịch công tác từ 25/07 đến 01/08/2022
Lượt xem: 5
Tải về1
Lượt tải 0
05072022 25/07/2022 Lịch trực từ 25/07 đến ngày 01/08
Lượt xem: 5
Tải về1
Lượt tải 0
25/LT-TTYT 18/07/2022 Lịch làm việc từ ngày 18/07 đến 22/07/2022
Lượt xem: 8
Tải về1
Lượt tải 0
18072022 18/07/2022 Lịch trực từ 18 đền 25/07/2022
Lượt xem: 8
Tải về1
Lượt tải 0
05072022 05/07/2022 Lịch trực từ ngày 04/07 đến ngày 11/07/2022
Lượt xem: 12
Tải về1
Lượt tải 0
24/LT-TTYT 05/07/2022 Lịch làm việc từ ngày 4/07/202 đến ngày 11/07/2022
Lượt xem: 12
Tải về1
Lượt tải 0
23/LT-TTYT 27/06/2022 Lịch làm việc từ ngày 27/06 đến ngày 01/07/2022
Lượt xem: 14
Tải về1
Lượt tải 0
21/LT-TTYT 30/05/2022 Lịch lám việc từ 30/05 đến 06/06/2022
Lượt xem: 19
Tải về1
Lượt tải 0
123456