image banner
Tổng số: 74
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
39/LT-TTYT 27/12/2022 Lịch làm việc từ 26-30/12/2022
Lượt xem: 19
Tải về1
Lượt tải 0
23122022 23/12/2022 Lịch trực từ ngày 19 đến 23/12/2022
Lượt xem: 16
Tải về1
Lượt tải 0
38/LT-TTYT 23/12/2022 Lịch làm việc từ 19 đến 23/12/2022
Lượt xem: 14
Tải về1
Lượt tải 0
12/12/2022 12/12/2022 Lịch trực từ 12-20/12/2022
Lượt xem: 23
Tải về1
Lượt tải 1
37/LT-TTYT 12/12/2022 Lịch công tác từ 12-19/12/2022
Lượt xem: 17
Tải về1
Lượt tải 1
01122022 01/12/2022 Lịch trực từ 28 đến 5/12/2022
Lượt xem: 21
Tải về1
Lượt tải 0
36/LT-TTYT 01/12/2022 Lịch làm việc từ 28/11 đến 02/12/2022
Lượt xem: 17
Tải về1
Lượt tải 0
21112022 24/11/2022 Lịch trực từ 21- 28/11/2022
Lượt xem: 26
Tải về1
Lượt tải 0
35/LT-TTYT 24/11/2022 Lịch công tác từ 21 đền 25/11/2022
Lượt xem: 25
Tải về1
Lượt tải 0
24102022 27/10/2022 Lịch trực từ 24 đến 31 tháng 10/2022
Lượt xem: 25
Tải về1
Lượt tải 1
12345678