image banner
Thông điệp tiếng phòng chống bệnh Bạch hầu
TTYT Phú Giáo kính chuyển thông điệp tiếng truyền thông về bệnh bạch hầu

 

    Tải file tại đây:  https://drive.google.com/file/d/19GYAqCXpaXzdJ65cZaofrIqr0GwL0VaU/view?usp=sharing

Tin mới
  • Đang online: 9
  • Trong ngày: 249
  • Trong tháng: 8 675
  • Tất cả: 156331