image banner
GIỚI THIỆU CHUNG
 
GIỚI THIỆU

Năm 1999 , tỉnh Bình Dương thành lập thêm 3 huyện mới là: huyện Dĩ An, huyện Dầu Tiếng và Phú Giáo.
Được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh  Sở Y tế đã quyết định thành lập thêm 3 Trung tâm y tế cho 3 huyện mới thành lập.
Bác sĩ Trần Văn Minh - Phó Giám Đốc Trung tâm y tế Tân Uyên được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm y tế Huyện Phú Giáo.

Bắt đầu  từ tháng 1 năm 2013, Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo hợp nhất 3 đơn vị: Trung tâm Y tế, Bệnh viện Và Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia đình làm một và đi vào hoạt động.

Cơ cấu tổ chức của trung tâm Y tế huyện Phú giáo bao gồm: Ban giám đốc, 05 phòng chức năng, 10 khoa chuyên môn điều trị, 04 khoa thuộc hệ dự phòng, 11 trạm Y tế xã, thị trấn và 01 phòng khám đa khoa khu vực.
 

Bệnh viện góp phần giảm tải cho các bệnh viện lớn của thành phố, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trên địa bàn và khu vực lân cận.

Xây dựng mô hình bệnh viện tiên tiến hiện đại, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác khám chữa bệnh.

Hướng tời mục tiêu bệnh viện đa khoa chuyên sâu toàn diện.

Quản lý chất lượng toàn diện.

SƠ LƯỢC VỀ THÀNH TÍCH

                  ĐẠT ĐƯỢC TRONG NHỮNG NĂM QUA                    

1. Đặc điểm, tình hình:

Tên đơn vị: Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

Địa điểm trụ sở chính: Khu phố 3, thị trấn Phước Vĩnh huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương.

Quá trình thành lập: Năm 1999 được tách từ Trung tâm Y tế huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương.

Tháng 10 năm 2005 tách từ Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo thành Trung tâm Y tế dự phòng huyện Phú Giáo.

Tháng 8 năm 2008 tách từ Trung tâm Y tế dự phòng huyện Phú Giáo thành Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo.

Tháng 01/2013 sáp nhập 03 đơn vị Bệnh viện đa khoa huyện Phú Giáo, Trung Y tế huyện Phú Giáo và Trung tâm DSKHHGĐ thành Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo.

   2. Cơ cấu tổ chức:

Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo gồm 18 Khoa Phòng, 11 trạm Y tế xã, thị trấn và 01 phòng khám đa khoa khu vực theo Quyết định số 19/QĐ-SYT nagy2 03/01/2019 của Sở Y tế tỉnh Bình Dương Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung t6am Y tế huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương.

3.Thành tích đạt được trong thời gian qua:

* Năm 2007:

- UBND tỉnh tặng bằnh khen cho Trung tâm Y tế dự phòng huyện Phú Giáo đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống, loại trừ bệnh phong theo Quyết định Số: 5043/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2007.

- Sở Y tế Bình Dương tặng giấy khen cho Trung tâm Y tế dự phòng huyện Phú Giáo  đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2007, theo Quyết định số 38/QĐ-SYT, ngày 26 tháng 12 năm 2007.

* Năm 2008:

- Sở Y tế Bình Dương tặng giấy khen Trung Tâm Y tế huyện Phú Giáo đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2008, theo Quyết định số 34/QĐ-SYT, ngày 22 tháng 12 năm 2008.

* Năm 2009:

- UBND huyện tặng giấy khen Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển huyện Phú Giáo giai đoạn năm 1999 đến 2009, theo Quyết định số 368/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 8 năm 2009.

Năm 2009 được Sở Y tế khen hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong công tác chuyên môn.

* Năm 2010:

- Năm 2010 được UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2010, theo Quyết định số 592/QĐ- UBND, ngày 24 tháng 02 năm 2011.

* Năm 2011:

- Năm 2011 được UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2011”, theo Quyết định số 460/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 02 năm 2012.

 * Năm 2012:

- Năm 2012 được UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện chỉ thị 06- CT/TW của Ban Bí Thư, chỉ thị 15- CT/TU của Ban Thường Vụ Tỉnh Uỷ về củng cố và hoàn thiện mạnh lưới y tế cơ sở, theo Quyết định số 2322/ QĐ- UBND, ngày 27 tháng 08 năm 2012.

* Năm 2014:

- Năm 2014 được UBND tỉnh Bình Dương tặng Danh hiệu ‘Tập thể lao động xuất sắc năm 2013” theo Quyết định số 457/QĐ-UBND, ngày 28/02/2014.

* Năm 2015:

- Năm 2015 được UBND tỉnh Bình Dương tặng bằng khen Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo dã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2015 theo quyết định số 655 ngày 28/3/2016

- Năm 2015 được UBND tỉnh Bình Dương tặng bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác loại trừ bệnh Phong quy mô ở cấp huyện giai đoạn 2013 – 2015 theo Quyết định số định số 2604/QĐ-UBND, ngày 28/02/2016.

- Năm 2015: được Bộ Y tế tặng bằng khen “Đã có thành tích trong chiến dịch tiêm Sởi – Rubella năm 2014 – 2015” theo Quyết định số định số 3102/QĐ-BYT, ngày 28/7/2015.

* Năm 2016:

- Năm 2016 được UBND tỉnh Bình Dương tặng bằng khen Trung tâm Y tế huyện Phú Giáo “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2015” theo quyết định số 2694 ngày 11/10/2016.

* Năm 2018:

- Năm 2018 được Ủy ban nhân dân huyện Phú Giáo tặng Giấy khen theo Quyết định số 207 ngày 03/5/2018.

- Năm 2018 được UBND tỉnh Bình Dương tặng bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Phòng chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, giai đoạn 2008 – 2018”  theo Quyết định số định số 2604/QĐ-UBND, ngày 28/02/2016.

 

Tin liên quan
Tin mới
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0