image banner
Lịch làm việc từ ngày 04/12 đến ngày 12/12/2021

SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ GIÁO   Số:            /KH-TTYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Phú Giáo, ngày 03 tháng 12 năm 2021

 

DỰ THẢO

LỊCH LÀM VIỆC TRUNG TÂM Y TẾ

Từ ngày 04/12/2021 đến ngày 12/12/2021

 

 

 

Thứ bảy 04/12/2021

Sáng:

 

1-

08h30: Hội nghị trực tuyến tập huấn tăng cường công tác an toàn tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

 

Thành phần: BS Liêm, BS Hiếu.

 

Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Viettel Bình Dương.

 

Tài xế: Phong.

 

 

Chủ nhật 05/12/2021

Sáng:

 

1-

07h30: Phục vụ giải bóng đá Đại hội TDTT lần thứ VI năm 2021 (cả ngày).

 

Thành phần: Bs Tĩnh (Chuẩn bị máy đo huyết áp, nẹp).

 

Địa điểm: Sân vận động huyện Phú Giáo.

 

 

Thứ hai 06/11/2021

Sáng:

 

1-

07h30: Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).

 

Thành phần: Ban Giám Đốc, Khoa KSDB&HIV/AIDS.

 

Địa điểm: Trung tâm Y tế Phú Giáo.

 

 

2-

07h30: Tiếp công dân.

 

Thành phần: CN Trang - Trưởng phòng TCHC.

 

Địa điểm: Phòng tiếp dân Trung tâm Y tế Phú Giáo.

 

 

3-

08h00: Hội ý BGĐ, Đảng ủy, CĐCS, Trưởng các phòng chức năng, Khoa Dược.

 

Thành phần: BGĐ, Đảng ủy, CĐCS, Trưởng các phòng chức năng, Khoa Dược.

 

Địa điểm: HTA-TTYT.

 

 

4-

07h30: Khám sức khỏe NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2022 từ ngày 06-10/12/2021 (Cả ngày).

 

Thành phần: Đoàn khám sức khỏe theo QĐ số 252/QĐ-HĐKSKNVQS ngày 19/11/2021 của Hội đồng khám sức khỏe NVQS.

 

Địa điểm: TTYT.

 

 

5-

07h30: Học Lớp cảm tình Đảng khóa III năm 2021 từ ngày 06-10/12/2021.

 

Thành phần: BS Duy, BS Lan, BS Tuấn Anh, CN Tuyên, CĐDD Tâm,  CĐDD Trinh,  YS Huệ,  CĐDD Thảo,  CĐDD Sang,  ĐDTH Thụy.

 

Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.

 

 

Thứ ba 07/12/2021

Sáng:

 

1-

07h30: Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).

 

Thành phần: Ban Giám Đốc, Khoa KSDB&HIV/AIDS.

 

Địa điểm: Trung tâm Y tế Phú Giáo.

 

 

2-

07h30: Tiếp công dân.

 

Thành phần: BS Sơn - Phó Giám đốc.

 

Địa điểm: Phòng tiếp dân Trung tâm Y tế Phú Giáo.

 

 

3-

08h00: Họp giao ban tuyến tháng 12/2021.

 

Thành phần: BS Nguyên chủ trì, Mời các PGĐ dự, Phòng KHNV chuẩn bị nội dung.

Mời dự: Phòng Tổ chức-Hành chính, Tài chính-Kế toán, khoa Dược, các khoa hệ Dự phòng, Trưởng các TYT xã, thị trấn.

 

Địa điểm: HTA-TTYT.

 

 

4-

07h30: Khám, xét nghiệm Lao tiềm ần.

 

Thành phần: YS To, XN Hồng.

 

Địa điểm: Xã An Linh, An Thái, Tân Hiệp, Phước Sang.

 

 

Thứ tư 08/12/2021

Sáng:

 

1-

07h30: Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).

 

Thành phần: Ban Giám Đốc, Khoa KSDB&HIV/AIDS.

 

Địa điểm: Trung tâm Y tế Phú Giáo.

 

 

2-

07h30: Tiếp công dân.

 

Thành phần: CN Trang - Trưởng phòng TCHC.

 

Địa điểm: Phòng tiếp dân Trung tâm Y tế Phú Giáo.

 

 

Thứ năm 09/12/2021

Sáng:

 

1-

07h30: Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).

 

Thành phần: Ban Giám Đốc, Khoa KSDB&HIV/AIDS.

 

Địa điểm: Trung tâm Y tế Phú Giáo.

 

 

2-

07h30: Tiếp công dân.

 

Thành phần: BS Nguyên - Giám đốc.

 

Địa điểm: Phòng tiếp dân Trung tâm Y tế Phú Giáo.

 

 

3-

10h00: Họp đóng góp ý kiến cho Ban Giám đốc.

 

Thành phần: BS Nguyên chủ trì, Phòng TCHC chuẩn bị nội dung, mời Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc, Chủ tịch CĐCS, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng, Phó các Phòng chức năng; Trưởng, phó các Khoa, Trạm Y tế xã, thị trấn, PKĐKKV Phước Hòa tham dự.

 

Địa điểm: HTA-TTYT.

 

 

Chiều:

 

1-

12h30: Khám sức khỏe định kỳ cho công nhân Nông trường Cao su Bố Lá.

 

Thành phần: Đoàn khám gồm: BS Sơn trưởng đoàn và các thành viên: BS Dung Phòng KHNV, BS Thanh Việt, BS Tấn, BS Đính, YS Tiên, CNHS Thê, CNHS Hạnh, YS Ngọc khoa CLS, CN Long, NHS Nết, HL Nhung.

 

Địa điểm: TTVH Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

 

Tài xế: Hiếu.

 

 

Thứ sáu 10/12/2021

Sáng:

 

1

07h30: Trực, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 (cả ngày).

 

Thành phần: Ban Giám Đốc, Khoa KSDB&HIV/AIDS.

 

Địa điểm: Trung tâm Y tế Phú Giáo.

 

 

2

07h30: Tiếp công dân.

 

Thành phần: BS Sơn - Phó Giám đốc..

 

Địa điểm: Phòng tiếp dân Trung tâm Y tế Phú Giáo.

 

 

Chiều:

 

1-

12h30: Khám sức khỏe định kỳ cho công nhân Nông trường Cao su Bố Lá.

 

Thành phần: Đoàn khám gồm: BS Sơn trưởng đoàn và các thành viên: BS Dung Phòng KHNV, BS Thanh Việt, BS Tấn, BS Đính, YS Tiên, CNHS Thê, CNHS Hạnh, YS Ngọc khoa CLS, CN Long, NHS Nết, HL Nhung.

 

Địa điểm: TTVH Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

 

Tài xế: Phong.

 

 

Thứ bảy 11/12/2021

Sáng:

 

1-

07h30: Phục vụ giải bóng đá Đại hội TDTT lần thứ VI năm 2021 (cả ngày).

 

Thành phần:  YS Hoàng Duy Khoa KSDB (chuẩn bị máy đo huyết áp, nẹp).

 

Địa điểm: Sân vận động huyện Phú Giáo.

 

 

Chiều:

 

1-

12h30: Khám sức khỏe định kỳ cho công nhân Nông trường Cao su Bố Lá.

 

Thành phần:  Đoàn khám gồm: BS Sơn trưởng đoàn và các thành viên: BS Dung Phòng KHNV, BS Thanh Việt, BS Tấn, BS Đính, BS Đào, CNHS Thê, CNHS Hạnh, YS Ngọc khoa CLS, CN Long, CĐĐD Nhàn, HL Nhung.

 

Địa điểm:  TTVH Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa.

 

Tài xế: Tuấn.

 

 

Chủ nhật 12/12/2021

Sáng:

 

1-

07h30: Phục vụ giải bóng đá Đại hội TDTT lần thứ VI năm 2021 (cả ngày).

 

Thành phần: BS Đạo (chuẩn bị máy đo huyết áp, nẹp).

 

Địa điểm: Sân vận động huyện Phú Giáo.

 

 

2-

07h30: Nhận vắc xin tiêm chủng mở rộng, nhận tài liệu truyền thông GDSK.

 

Thành phần: DS Thiết.

 

Địa điểm: Hiếu.

 

 

Chiều:

 

1-

12h30: Khám sức khỏe định kỳ cho công nhân Nông trường Cao su Bố Lá.

 

Thành phần: Đoàn khám gồm: BS Sơn trưởng đoàn và các thành viên: BS Dung Phòng KHNV, BS Thanh Việt, BS Tấn, BS Đính, BS Đào, CNHS Thê, CNHS Hạnh, YS Ngọc khoa CLS, CN Long, CĐĐD Nhàn, HL Nhung.

 

Địa điểm:  TTVH Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa

 

Tài xế: Hiếu.

 

 

 

Ghi chú:

- Từ thứ 2 đến thứ 5: 07h40 Giao ban BGĐ, các phòng chức năng, Khoa Dược và kíp trực tại HTA-TTYT.

- Thứ 6: 07h40 Giao ban toàn đơn vị tại HT.A-TTYT (BGĐ; Trưởng các khoa, phòng; Khoa Dược, ĐD trưởng dự).

- Lịch này có thể thay đổi do yêu cầu công tác của Sở Y tế và Huyện ủy- UBND huyện./.

 

 

   Nơi nhận:

  •  BGĐ

    - Các khoa, phòng TTYT;

  •  Lưu VT, KHNV.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan
Tin mới
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 111
  • Trong tháng: 6 223
  • Tất cả: 8429