image banner
TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ GIÁO TẬP HUẤN TRIỂN KHAI KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ BẰNG MÃ QR CODE

TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ GIÁO TẬP HUẤN TRIỂN KHAI KHAI BÁO Y TẾ ĐIỆN TỬ BẰNG MÃ QR CODE

Thực hiện công văn số 519/SYT-NVY ngày 08/3/2021 của Sở Y tế Bình Dương về việc triển khai khai báo y tế điện tử bằng mã QR phục vụ phòng chống dịch COVID-19. Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm soát dịch bệnh, chủ động phòng chống dịch COVID-19, TTYT Phú Giáo đã ban hành công văn số 70/TTYT-KHNV ngày 22/3/2021 về việc triển khai khai báo điện tử bằng mã QR phục vụ phòng chống dịch.

Ngày 23/3/2021 trung tâm đã tổ chức tập huấn khai báo y tế điện tử quét mã QR-CODE trên phần mềm “Vietnam Health Declaration” (VHD)  cho nhân viên y tế các khoa phòng thuộc Trung tâm y tế.

Qua buổi tập huấn, tất cả nhân viên y tế được hướng dẫn cài đặt ứng dụng VHD trên điện thoại thông minh, khai báo y tế, thực hiện quét mã QR để checkin khi đến TTYT làm việc và checkout trước khi ra về. Tại bộ phận sàng lọc Trung tâm y tế, người dân, khách hàng phải thực hiện quét mã QR khai báo y tế khi đến TTYT và khi ra về, tại đây có nhân viên hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VHD khai báo y tế điện tử trên điện thoại thông minh. Đối với người dân không có điện thoại thông minh, NVYT hỗ trợ khai báo qua máy tính trên trang web tokhaiyte.vn sau đó checkin, checkout cho người dân.                                       Lăng Thị Loan-TTYT Phú Giáo

Tin mới
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0