image banner
DANH MỤC THUỐC CHẾ PHẨM TỪ DƯỢC LIỆU, THUỐC ĐÔNG Y SỬ DỤNG TAI TTYT PHÚ GIÁO NĂM 2016-2017
                                            SỞ Y TẾ BÌNH DƯƠNG
 
                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ViỆT NAM
                                               TTYT PHÚ GIÁO                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
       
     
DANH MỤC  THUỐC CHẾ PHẨM TỪ DƯỢC LIỆU, THUỐC ĐÔNG Y 
SỬ DỤNG TAI TTYT PHÚ GIÁO NĂM 2016-2017
(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-TTYT ngày  08  tháng  9  năm  2016 của Trung tâm Y tế huyện Phú Gíao)
                           
Stt TT05 Tên thương
 mại
Thành phần của thuốc Đơn vị
 tính
Quy cách  Giá trúng thầu
(có VAT) 
STT KK/KKL  Giá kê khai Hãng 
sản xuất
Nước 
sản xuất
Nhóm Nhà thầu  
1 1 Trà gừng Gừng Gói Hộp 10 gói 3g  1,030 9347 1200 Hải Dương Việt Nam Nhóm 1 Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương
2 4 Cảm cúm – f  Thanh cao, Kim ngân hoa, Địa liền, Tía tô, Kinh giới, Thích gia đằng, Bạc hà viên  Chai 40 viên nang 1,150 14981 1423 Fitopharma Việt Nam Nhóm 1  Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 
3 10 Boganic Cao Actiso, cao rau đắng đất, cao bìm bìm Viên Hộp 
5 vỉ x 20 viên
620 7798 750 Traphaco Việt Nam Nhóm 1 Công ty Cổ Phần  Traphaco
4 21 Dodylan Cao Diệp Hạ Châu 10/1 300mg Viên Chai 60 VNA 415 2179 KKL 1090 Domesco Việt Nam Nhóm 1 Công ty CP XNK Y tế  Domesco
5 22 Bổ gan P/H Diệp hạ châu; Bồ bồ ; Chi tử  Viên Hộp 5 vỉ x 20 viên 445 #VALUE! 350 Phúc Hưng Việt Nam Nhóm 1 Liên danh Kim Long Miền Nam Phúc Hưng
6 23 Bình can ACP
Diệp hạ châu
Nhân trần
Bồ công anh
Viên Hộp 5 vỉ x 10 viên 1,260 11773 1500 Medisun Việt Nam Nhóm 1  Công ty Cổ phần Dược phẩm  SOHACO 
Miền Nam
7 24 Bổ gan tiêu độc Livsin - 94 Diệp hạ châu, Chua ngút, Cỏ nhọ nồi Viên Hộp 5 vỉ x 20 viên 1,490 11590 1800 Hataphar Việt Nam Nhóm 1 Cty CP Đầu tư và phát triển  Tây Âu
8 32 Ngân kiều giải độc – f Kim ngân hoa, Liên kiều, Cát cánh, Ngưu bàng tử, Cam thảo, Đạm đậu xị, Kinh giới, Đạm trúc diệp, Bạc hà viên  Chai 40 viên nang 750 13320 3078.65 Fitopharma Việt Nam Nhóm 1  Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 
9 33 Ngân kiều giải độc Xuân Quang Kim ngân hoa, Liên kiều, Diệp hạ châu, Bồ công anh, Mẫu đơn bì, Đại hoàng. Chai 50g Hộp 01 lọ 50g 41,000 5175 KKL 52500 Xuân Quang Việt Nam Nhóm 2 Công Ty TNHH Đông Dược  Xuân Quang
10 35 Desmodin Kim tiền thảo  H/60v Cao kim tiền thảo Viên Hộp 5 vỉ x 12 viên 861 11632 1680 OPC Việt Nam Nhóm 1 Công ty Cổ phần Dược phẩm  OPC
11 37 Kim tiền thảo  Kim tiền thảo,  Râu ngô.  viên Chai 100 viên 747 9365 747 Khải Hà Việt Nam Nhóm 1  Công ty TNHH Dược phẩm  TH
12 45 Giải độc gan
 Xuân Quang
Nhân trần, Trạch tả, Đại hoàng, Sinh địa, Đương quy, Mạch môn, Long đởm, Chi tử, Hoàng cầm, Cam thảo. Lọ 50g Hộp 01 lọ 50g 44,000 5168 KKL 52500 Xuân Quang Việt Nam Nhóm 2 Công Ty TNHH Đông Dược  Xuân Quang
13 49 Thanh nhiệt tiêu độc – f  Sài đất, Kinh giới, Thương nhĩ tử, Phòng phong, Đại hoàng, Thổ phục linh, Liên kiều, Hoàng liên, Kim ngân hoa, Bạch chỉ, Cam thảo viên  Chai 40 viên nang 745 13337 1210 Fitopharma Việt Nam Nhóm 1  Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 
14 50 Tiêu dao Sài hồ, Bạch truật, Gừng tươi, Bạch linh, Đương quy, Bạch thược, Cam thảo, Bạc hà  viên  Chai 40 viên nang 1,200 13341 2940.97 Fitopharma Việt Nam Nhóm 1  Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 
15 54 Dưỡng 
cốt hoàn
Cao xương hỗn hợp, hoàng bá, tri mẫu, trần bì, bạch thược, can khương, thục địa Gói Hộp
20 gói 5g
3,500 6104 4400 Traphaco Việt Nam Nhóm 1 Công ty Cổ Phần  Traphaco
16 55 Tisore (Khu phong hóa thấp Xuân Quang) Đỗ trọng, Ngũ gia bì, Thiên niên kiện, Tục đoạn, Đại hoàng, Xuyên khung, Tần giao, Sinh địa, Uy linh tiên, Đương quy, Quế, Cam thảo.  Viên Hộp 02 vỉ x 10 viên 2,975 5189 KKL 100000 Xuân Quang Việt Nam Nhóm 2 Công Ty TNHH Đông Dược  Xuân Quang
17 56 Thấp khớp ND Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký sinh, Đỗ trọng, Ngưu tất, Trinh nữ, Hồng hoa, Bạch chỉ, Tục đoạn, Bổ cốt chi viên Hộp 4 vỉ x 10 viên 2,090 12345 2200 Nam Dược Việt Nam Nhóm 1  Công ty TNHH Dược phẩm  TH
18 58 Hoàn phong tê thấp HT Độc hoạt, Tang ký sinh, Phòng phong, Tần giao, Tế tân, Quế chi, Ngưu tất, Đỗ trọng, Đương quy, Bạch thược, Cam thảo, Xuyên khung, Thục địa, Đảng sâm, Phục linh Gói 5g Hộp 10 gói x 5g 2,990 5603 3000 Hadiphar Việt Nam Nhóm 1 Cty CP Đầu tư và phát triển  Tây Âu
19 58 Độc hoạt tang ký sinh Tang ký sinh, Địa hoàng, Bạch thược, Đỗ trọng, Đảng sâm, Phục linh, Ngưu tất, Tần giao, Quế nhục, Phòng phong, Xuyên khung, Độc hoạt, Tế tân, Cam thảo, Đương quy viên  Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng 850 13562 1400 Fitopharma Việt Nam Nhóm 1  Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 
20 58 Revmaton  Độc hoạt, Quế chi, Phòng phong, Đương quy, Tế tân, Xuyên khung, Tần giao, Bạch thược, Tang ký sinh, Thục địa, Đỗ trọng, Ngưu tất, Bạch linh, Cam thảo, Đảng sâm. Viên Hộp 3 vỉ x 10 viên 2,100 13493 3000 Danapha Việt Nam Nhóm 1 Công ty cổ phần Dược Danapha
21 62 Rheumapain - f Thiên niên kiện, Thổ phục linh, Dây đau xương, Hy thiêm, Hà thủ ô đỏ, Thương nhĩ tử, Huyết giác viên  Chai 40 viên nang 800 12564 2714 Fitopharma Việt Nam Nhóm 1  Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 
22 63 Phong thấp ACP Hy thiêm ,Ngũ Gia bì gai,Thiên niên kiện ,Cẩu tích ,Thổ phục linh , Viên Hộp 5 vỉ x 10 viên 800 8420 2100 Medisun Việt Nam Nhóm 1  Công ty Cổ phần Dược phẩm  SOHACO 
Miền Nam
23 66 Hoả Long Hy thêm, Thục địa, Tang ký sinh, Khương hoạt, Phòng phong, Đương quy, Đỗ trọng, Thiên niên kiện, Tá dược vđ 4g Gói 4g  Hộp 
10 gói x 4g,
 100 hộp/thùng
3,500 12807 4000 Bảo Long Việt Nam Nhóm 2 Công ty TNHH Đông Nam Dược  Bảo Long.
24 67 Viên phong thấp Topphote  Hy thiêm;Lá lốt + 
Ngưu tất; Thổ phục linh
Viên Hộp/10 vỉ x 10 viên  2,200 8414 2200 Khang Minh  Việt Nam Nhóm 1 Công ty cổ phần  Gon Sa
25 71 Fengshi-OPC Viên phong thấp (Hộp 50NC)  Mã tiền chế, Hy thiêm, Ngũ gia bì chân chim, Tam thất  Viên Hộp 5 vỉ x 10 viên 798 4879 KKL 1276 CTY CP DP OPC Việt Nam Nhóm 1 Công ty Cổ phần Dược phẩm  OPC
26 76 Tuzamin Tục đoạn;Phòng phong;Hy thiêm
Độc hoạt;Tần giao
Bạch thược;Đương quy
Xuyên khung;Thiên niên kiện
Ngưu tất;Hoàng kì
Đỗ trọng
Viên H3Vx10v 3,000 13787 3100 Mediplantex Việt Nam Nhóm 1 Công ty CP Dược TW  Mediplantex
27 79 Siro Bổ tỳ P/H Đảng Sâm; Bạch Truật ; Liên Nhục; Cát Cánh; Cam Thảo; Sa Nhân; Trần Bì; Bạch Linh; Mạch Nha; Long Nhãn; Sử Quân Tử; Bán Hạ. Chai Chai 100ml 22,500 5933 KKL 28500 Phúc Hưng Việt Nam Nhóm 1 Liên danh Kim Long Miền Nam Phúc Hưng
28 87 Ampelop Cao chè dây Viên Hộp 
9 vỉ x 10 viên
1,000 5897 1300 Traphaco Việt Nam Nhóm 1 Công ty Cổ Phần  Traphaco
29 88 Chỉ  thực tiêu bĩ – f  Chỉ thực, Hoàng liên, Bán hạ, Mạch nha, Hậu phác, Bạch linh, Nhân sâm, Bạch truật, Cam thảo, Can khương viên  Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng 1,200 13278 2551.49 Fitopharma Việt Nam Nhóm 1  Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 
30 90 Phì nhi đại bổ (Hộp 12HM) Cóc khô, Sơn tra, Hạt sen, Thục địa, Ý dĩ, Hoài sơn, Calci phosphat, Mạch nha, Mật ong Viên Hộp 12 viên hoàn x 5g 2,188 13937 2650 CTY CP DP OPC Việt Nam Nhóm 1 Công ty Cổ phần Dược phẩm  OPC
31 91 Cốm bổ tỳ Hoài sơn, Đậu ván trắng, Ý dĩ, Sa nhân, Mạch nha, Trần bì, Nhục đậu khấu, Đảng sâm, Liên nhục Chai Hộp 1 lọ 50g 15,000 5599 15000 Hadiphar Việt Nam Nhóm 1 Cty CP Đầu tư và phát triển  Tây Âu
32 93 Dạ dày tá tràng – f  Huyền hồ sách, Mai mực, Phèn chua viên  Chai 40 viên nang 1,180 3827 KKL 1349.17 Fitopharma Việt Nam Nhóm 1  Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 
33 94 Đại tràng - HD Kha tử;  Mộc hương; Hoàng liên;  Cam thảo; Bạch truật;  Bạch thược  Viên Hộp 2 vỉ x 20 viên 800 5719 1000 Hải Dương Việt Nam Nhóm 1 Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương
34 97 CHOLAPAN viên mật nghệ (Hộp 50BP) Nghệ, Trần bì, Cao mật heo   Viên Hộp 5 vỉ x 10 viên 672 13941 882 OPC Việt Nam Nhóm 1 Công ty Cổ phần Dược phẩm  OPC
35 100 Đại tràng – f  Hoàng liên, Mộc hương, Ngô thù du viên  Hộp 10 vỉ x 10 viên nang cứng 1,400 13555 2142 Fitopharma Việt Nam Nhóm 1  Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 
36 103 Phong liễu tràng vị khang Ngưu nhĩ phong, la liễu Gói Hộp 9 gói  x 8g 6,000 12466 6000 Haikou Pharmaceutical Factory Co., Ltd Trung Quốc Nhóm 2 Công ty TNHH TM Dược phẩm Đông Á
37 104 Colitis Nha đảm tử, Berberin, Tỏi, Cát căn, Mộc hương. Viên Hộp 3 vỉ x 10 viên 2,500 12916 3000 Danapha Việt Nam Nhóm 1 Công ty cổ phần Dược Danapha
38 107 Bổ trung ích khí – f  Hoàng kỳ, Cam thảo, Bạch truật, Trần bì, Đương quy, Thăng ma, Nhân sâm, Đại táo, Sinh khương, Sài hồ viên  Chai 40 viên nang 1,000 13796 1653 Fitopharma Việt Nam Nhóm 1  Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 
39 108 Chè trĩ  BTIKG  Nhân sâm, Hoàng kỳ, Đương quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, Cam thảo, Hòe hoa, Cỏ nhọ nồi, Kim ngân hoa, Đào nhân. gói Hộp 9 gói  x 9g 19,900 3223 26450 Khang Minh Việt Nam Nhóm 1  Công ty TNHH Dược phẩm  TH
40 112 Fitôbaby /200ml Sử quân tử, Binh lang, Nhục đậu khấu, Lục thần khúc, Mạch nha, Hồ hoàng liên, Mộc hương chai Chai 200ml 33,000 13292 48263 Fitopharma Việt Nam Nhóm 1  Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 
41 115 Dogarlic Tỏi,  Nghệ  viên Hộp 100 viên 480 782 537 Domesco Việt Nam Nhóm 1  Công ty TNHH Dược phẩm  TH
42 115 Garlicap viên tỏi nghệ (Hộp 50NC) Tỏi, Nghệ viên Hộp 5 vỉ x 10 viên 546 13945 756 OPC Việt Nam Nhóm 1 Công ty Cổ phần Dược phẩm  OPC
43 117 Crila Cao khô trinh nữ hoàng cung Viên Hộp 4 chai x 40 viên 1,880 6757 2650 Thiên Dược Việt Nam Nhóm 2 Liên danh dược phẩm  Vũ Duy - Nhóm Bác sĩ-Dược sĩ
44 122 Dưỡng tâm kiện tỳ hoàn  Bạch truật, Cam thảo, Mạch nha, Đẳng sâm, Đỗ trọng, Đương quy, Phục linh, Sa nhân, Hoài sơn,Táo nhân, Liên nhục, Bạch thược,Trần 
bì, Viễn trí,Ý dĩ, Bạch tật lê,Tá dược vđ 4g
Gói 4g Hộp 
10 gói x 4g, 
100 hộp/thùng
4,000 12803 4000 Bảo Long Việt Nam Nhóm 2 Công ty TNHH Đông Nam Dược  Bảo Long.
45 123 Trà Casoran Hoa hòe, dừa cạn, cúc hoa, cỏ ngọt, tâm sen Gói Hộp 
10 gói 3g
1,800 3622 2200 Traphaco Việt Nam Nhóm 1 Công ty Cổ Phần  Traphaco
46 127 Hoạt huyết dưỡng não Cao đinh lăng  150mg+Cao khô bạch quả 10mg Viên Hộp 5 vĩ x 20 VBF 310 6099 600 Ladophar Việt Nam Nhóm 1 Công ty CP XNK Y tế  Domesco
47 127 Hoạt huyết dưỡng não  Cao khô lá bạch quả, Đinh lăng khô viên  Chai 40 viên nang 550 12559 1202 Fitopharma Việt Nam Nhóm 1  Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 
48 131 Dưỡng tâm an thần Hoài sơn, Liên nhục, Liên tâm, Lá dâu, Lá vông, Long nhãn, Bá tử nhân, Toan táo nhân. Viên Hộp 3 vỉ x 10 viên 1,260 4707 1350 Danapha Việt Nam Nhóm 1 Công ty cổ phần Dược Danapha
49 133 Cerecaps Hồng hoa, Đương quy, Sinh địa, Sài hồ, Cam thảo, Xích thược, Xuyên khung, Chỉ xác, Ngưu tất, Bạch quả Viên H3Vx10v 3,000 7367 3100 Mediplantex Việt Nam Nhóm 1 Công ty CP Dược TW  Mediplantex
50 135 Mimosa viên an thần (Hộp 50BP) Sen lá, Vông nem lá, Lạc tiên, Bình vôi, Trinh nữ Viên Hộp 5 vỉ x 10 viên 1,155 4885 KKL 1620 OPC Việt Nam Nhóm 1 Công ty Cổ phần Dược phẩm  OPC
51 138 An thần bổ tâm - f Sinh địa, Đảng sâm, Đương qui, Mạch môn, Thiên môn đông, Táo nhân, Bá tử nhân, Đan sâm, Phục thần, Huyền sâm, Viễn chí, Cát cánh, Ngũ vị tử viên  Chai 40 viên nang 730 13263 1665 Fitopharma Việt Nam Nhóm 1  Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 
52 148 Bổ phế chỉ khái lộ  Bạch linh,Bách bộ,  Cát cánh, Tỳ bà diệp, Tang Bạch bì, Ma hoàng, Mạch môn,Bán hạ chế, Mơ muối, Cam thảo,Bạc hà, Bạch phàn, Tinh dầu bạc hà. Chai Hộp
 1 chai 100 ml
26,500 11409 26500 Khải Hà Việt Nam Nhóm 1  Công ty TNHH Dược phẩm  TH
53 150 Hoastex 90ml Húng chanh, Núc nác, Cineol. Chai Chai 90ml 31,500 2192 KKL 32760 OPC Việt Nam Nhóm 1 Công ty Cổ phần Dược phẩm  OPC
54 155 Thuốc ho K/H Ma Hoàng, Hạnh Nhân, Quế Chi, Cam Thảo Lọ Lọ 100 ml 27,725 9361 28500 Khaihapharco Việt Nam Nhóm 1 Công ty TNHH  Hồng Phúc Bảo
55 156 Mẫu sinh đường Sinh địa, Mạch môn, Huyền sâm, Bối mẫu, Bạch thược, Mẫu đơn bì, Cam thảo.  chai  Hộp 01 chai 39,963 6640 KKL 45000 Quảng Ninh Việt Nam Nhóm 2 Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Tenamyd
56 157 Thuốc Ho bổ phế  Trần bì, Cát cánh, Tiền hồ, Tô diệp, Tử uyển, Thiên môn, Tang bạch bì, Tang diệp, Cam thảo, Ô mai, Khương hoàng, Menthol chai Chai 200ml 27,500 10408 69977.32 Fitopharma Việt Nam Nhóm 1  Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 
57 158 Thuốc ho trẻ em - OPC 90ml  Tỳ bà diệp, Cát cánh, Bách bộ, Tiền hồ, Tang bạch bì, Thiên môn, Bạch linh, Cam thảo, Hoàng cầm, Cineol. Chai Chai 90ml 21,000 441 25200 OPC Việt Nam Nhóm 1 Công ty Cổ phần Dược phẩm  OPC
58 161 Thập toàn đại bổ (Hộp 240HC) Đương quy, Bạch truật, Đảng sâm, Quế nhục, Thục địa, Cam thảo, Hoàng kỳ, Phục linh, Xuyên khung, Bạch thược . Viên Chai 240 viên 263 4616 KKL 346 OPC Việt Nam Nhóm 1 Công ty Cổ phần Dược phẩm  OPC
59 161 Hoàn Thập toàn đại bổ TW3 Đảng sâm; Bạch linh; Bạch truật; Cam thảo; Thục địa; Bạch thược; Đương qui; Xuyên khung; Hoàng kỳ; Quế nhục  Viên Hộp 10 hoàn mềm x 8g 3,800 6271 KKL 5250 TW3   Việt Nam Nhóm 1 Công ty Cổ phần Dược phẩm  Trung Ương 3
60 162 Fitôgra – f  Hải mã, Lộc nhung, Nhân sâm, Quế viên  Chai 40 viên nang 3,690 13293 6109.94 Fitopharma Việt Nam Nhóm 1  Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 
61 165 Song hảo đại bổ tinh – f  Nhân sâm, Lộc nhung, Đương quy, Đỗ trọng, Thục địa, Phục linh, Ngưu tất, Xuyên khung, Hà thủ ô đỏ, Ba kích, Nhục thung dung, Sơn thù, Bạch truật, Kim anh, Nhục quế, Cam thảo  viên  Chai 40 viên nang 1,200 13333 1819 Fitopharma Việt Nam Nhóm 1  Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 
62 169 Hoàn bát vị BỔ THẬN DƯƠNG (Chai 240HC) Thục địa, Hoài sơn, Sơn thù, Trạch tả, Mẫu đơn bì, Quế nhục, Phụ tử chế, Phục linh Viên Chai 240 viên 175 13164 210 OPC Việt Nam Nhóm 1 Công ty Cổ phần Dược phẩm  OPC
63 173 Mediphylamin Bột bèo hoa dâu Viên H10Vx10v 1,900 3455 2200 Mediplantex Việt Nam Nhóm 1 Công ty CP Dược TW  Mediplantex
64 177 Sâm quy đại bổ 250ml Đảng sâm, Thục địa, Quế chi, Ngũ gia bì, Đương qui, Xuyên khung, Long nhãn, Trần bì . Chai Hộp 1 chai 250ml 44,100 4615 KKL 58783 CTY CP DP OPC Việt Nam Nhóm 1 Công ty Cổ phần Dược phẩm  OPC
65 179 Bát trân  Thục địa, Đương quy, Đảng sâm, Bạch truật , Bạch thược, Bạch linh,  Xuyên khung, Cam thảo viên  Chai 40 viên nang 960 3829 KKL 1720.81 Fitopharma Việt Nam Nhóm 1  Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 
66 188 Thuốc tiêu trĩ Safinar Phòng phong;Hòe giác
Đương quy;Địa du
Chỉ xác;Hoàng cầm
Viên H3Vx10v 4,900 8701 6000 Mediplantex Việt Nam Nhóm 1 Công ty CP Dược TW  Mediplantex
67 190 TIEUKHATLING CAPS Sinh địa + 
Mạch môn + 
Thiên hoa phấn + 
Hoàng kỳ;Kỷ tử + 
Bạch linh;Ngũ vị tử +
Mẫu đơn bì;Hoàng liên +
Nhân sâm +
Thạch cao 
Viên Hộp/10 vỉ x 10 viên  3,000 5851 KKL 3900 Khang Minh  Việt Nam Nhóm 1 Công ty cổ phần  Gon Sa
68 193 Hoàn lục vị BỔ THẬN ÂM (Chai 240HC) Thục địa, Hoài sơn, Sơn thù, Mẫu đơn bì, Trạch tả, Phục linh viên Chai 240 viên 175 13143 210 OPC Việt Nam Nhóm 1 Công ty Cổ phần Dược phẩm  OPC
69 193 Lục vị – f  Thục địa, Sơn thù, Hoài sơn, Mẫu đơn bì, Phục linh, Trạch tả viên  Chai 40 viên nang 670 13805 1540 Fitopharma Việt Nam Nhóm 1  Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 
70 199 Viên nang ích mẫu Ích mẫu,
 Hương phụ, 
Ngải cứu
Viên  Hộp 2 vỉ x 10 viên 430 3968 800 Hải Dương Việt Nam Nhóm 1 Công ty cổ phần Dược vật tư y tế Hải Dương
71 199 Cao ích mẫu  TW3 ích mẫu, Hương phụ, Ngải cứu Chai (hộp) Hộp 01 chai x 200ml  23,000 6193 KKL 25410 TW3   Việt Nam Nhóm 1 Công ty Cổ phần Dược phẩm  Trung Ương 3
72 203 Thông xoang ACP Bạch chỉ
Phòng phong
Hoàng cầm
Ké đầu ngựa
Hạ khô thảo
Cỏ hôi
Kim ngân hoa
Viên Hộp 5 vỉ x 10 viên 2,100 8421 2100 Medisun Việt Nam Nhóm 1  Công ty Cổ phần Dược phẩm  SOHACO 
Miền Nam
73 204 Fitôrhi – f  Bạch chỉ, Tinh dầu Bạc hà, Tân di hoa, Thương nhĩ tử viên  Chai 40 viên nang 1,000 13799 1860 Fitopharma Việt Nam Nhóm 1  Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 
74 206 XOANGSPRAY Liên kiều ;Kim ngân hoa 
Hoàng cầm;Menthol  Eucalyptol; Camphor 
Chai Hộp/1 chai 20ml  35,000 9050 40000 Nature Việt Nam Việt Nam Nhóm 2 Công ty cổ phần  Gon Sa
75 209 TIVICAPS Tân di hoa +
Xuyên khung +
Thăng ma +
Bạch chỉ +
Cam thảo 
Viên Hộp/10 vỉ x 10 viên 1,900 5850 KKL 2490 Khang Minh  Việt Nam Nhóm 1 Công ty cổ phần  Gon Sa
76 211 Sáng mắt – f   Thục địa, Sơn thù, Trạch tả, Mẫu đơn bì, Câu kỷ tử, Hoài sơn, Phục linh, Cúc hoa viên  Chai 40 viên nang 1,020 13328 1213 Fitopharma Việt Nam Nhóm 1  Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 
77 213 RHINASSIN - OPC (Hộp 50NC) Thương nhĩ tử, Hoàng kỳ, Bạch chỉ, Phòng phong, Tân di hoa, Bạch truật, Bạc hà. Viên Hộp 5 vỉ x 10 viên 1,260 13166 1512 OPC Việt Nam Nhóm 1 Công ty Cổ phần Dược phẩm  OPC
78 217 Dầu gió đỏ  Dầu gió các loại (Tinh dầu bạc hà, Menthol, Camphor, Tinh dầu hương nhu) chai Chai 3ml 8,800 13283 13200 Fitopharma Việt Nam Nhóm 1  Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma 
79 223 Cồn xoa bóp Bảo Long Mã tiền, Huyết giác, Ô đầu, Đại hồi, Long não, Một dược, Địa liền, Nhũ hương, Đinh Hương,  Quế, Gừng, Methyl salicylat, Glycerin, Ethanol 90% vđ 100ml Chai xịt
100ml  
Hộp
 1 chai xịt  100ml, 
50 Hộp/thùng
20,000 12804 30000 Bảo Long Việt Nam Nhóm 2 Công ty TNHH Đông Nam Dược  Bảo Long.
80 224 Cồn xoa bóp 60ml Ô đầu, Địa liền, Đại hồi,
Quế chi, Thiên niên kiện,
Huyết giác,
Camphora, Riềng 
Chai Chai 60ml 21,000 2903 32000 OPC Việt Nam Nhóm 1 Công ty Cổ phần Dược phẩm  OPC
81 228 TRANCUMIN Dầu trị bỏng  25ml Tinh dầu Tràm, Mỡ trăn,
Nghệ
Hộp Hộp 1 chai 25ml 14,175 14857 17850 OPC Việt Nam Nhóm 1 Công ty Cổ phần Dược phẩm  OPC
    Tổng cộng: 81 khoản                    
                           
                Phú Giáo, ngày  19  tháng 02 năm 2016
  GIÁM ĐỐC   Trưởng khoa Dược Người lập bảng
                           
                           
                           
                           
          Bùi Thuận Phạm Thị Vân

Tải File tại đây: danh muc thuoc
Tin mới
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0