image banner
KHUYẾN CÁO VỀ VIỆC NGƯỜI DÂN KHÔNG TÍCH TRỮ, TỰ Ý MUA THUỐC DỰ PHÒNG COVID-19

 

SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ GIÁO

  Số:      /CV-TTYT

V/v tuyên truyền người dân không tích trữ, tự ý mua thuốc dự phòng COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Phú Giáo, ngày     tháng   4  năm 2020

 

 

Kính gửi:        - Đài truyền thanh huyện Phú Giáo

                       - Các Trạm y tế xã, thị trấn

 

 

Căn cứ Công văn số 1461/UBND-VX ngày 30/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện công văn số 1608/BYT-KCB ngày 26/3/2020 của Bộ Y tế về việc người dân không tích trữ, tự ý mua thuốc dự phòng Covid-19;

Trung tâm y tế Phú Giáo có ý kiến như sau:

Đề nghị Đài truyền thanh huyện Phú Giáo hỗ trợ công tác thông tin phát thanh đến mọi người dân để người dân hiểu, từ đó không tích trữ, không tự ý sử dụng các thuốc trên khi không có chỉ định của bác sỹ.

Các Trạm Y tế gửi nội dung phát thanh đến Phòng văn hóa thông tin xã để phát thanh tuyên truyền tại địa phương.

(Gửi kèm: Nội dung phát thanh)

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Giám Đốc;

- Lưu: Phòng KHNV, VT.

 GIÁM ĐỐC

 

 

 

 


KHUYẾN CÁO VỀ VIỆC NGƯỜI DÂN KHÔNG TÍCH TRỮ,

TỰ Ý MUA THUỐC DỰ PHÒNG COVID-19

Thời gian gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội có thông tin sử dụng thuốc Hydroxychloroquine và Azithromycin để điều trị bệnh viêm đường hô hấp do SARS-CoV-2. Về việc này, Bộ Y tế có ý kiến như sau:

- Thuốc Hydroxychloroquine và Azithromycin trên thuộc nhóm thuốc chỉ được bán và sử dụng khi có đơn thuốc theo quy định; việc người dân tự ý sử dụng thuốc có thể dẫn đến ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, tử vong.

- Hiện nay, bệnh viêm đường hô hấp do SARS-CoV-2 phải được quản lý, chăm sóc, điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Bộ Y tế đã ban hành và liên tục cập nhật Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh viêm đường hô hấp SARS-CoV-2.

 

Tin mới
  • Đang online: 5
  • Trong ngày: 257
  • Trong tháng: 8 683
  • Tất cả: 156339