image banner
Lịch trực từ 19 đến 26/2022
Số ký hiệu văn bản 19092022
Ngày ban hành 19/09/2022
Ngày hiệu lực 01/01/2022
Trích yếu nội dung Lịch trực từ 19 đến 26/2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Lịch trực
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm LỊCH TRỰC TỪ 19-09 ĐẾN 26-09-2022.xls